www.szybkieczytanie.pl  

Kursy "Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się":

KURS WEEKENDOWY
Czas trwania: Zajęcia odbywają się: Cena:
8 tygodni raz w tygodniu
po 3 godziny
1200 zł w tym
6 zeszytów ćwiczeń
i akcesoria
6 tygodni raz w tygodniu
po 4 godziny
1200 zł w tym
6 zeszytów ćwiczeń
i akcesoria
4 tygodnie

raz w tygodniu
po 6 godzin

1200 zł w tym
4 zeszyty ćwiczeń
i akcesoria

Ponadto kursanci wykonują zadania domowe w zeszycie ćwiczeń (3 lekcje tygodniowo).

Liczba osób
Cena za osobę
2 osoby
1150 zł
3 osoby
1130 zł
4 osoby
1110 zł

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Szybkie czytanie

 • techniki przyspieszania procesu czytania przy jednoczesnym podniesieniu stopnia zrozumienia tekstu,
 • eliminacja błędów popełnianych podczas czytania,
 • skuteczne zwiększanie ilości tekstów czytanych i przyswajanych w ciągu godziny (o co najmniej 500%).

Techniki zapamiętywania

 • techniki szybkiego i skutecznego zapamiętywania informacji, mogą to być m.in.:
 • twarze i nazwiska osób,
 • słówka języka obcego,
 • numery telefonów,
 • liczby (numery kont, PIN, NIP, hasła dostępu itd.),
 • wiedza szkolna,
 • informacje potrzebne w szkole, w pracy i w życiu codziennym.

Notowanie nielinearne

 • technika sporządzania tzw. "mapy myśli",
 • stosowanie słów-kluczy, symboli, kolorów, elementów przestrzennych zwiększających szybkość zapisu potrzebnych informacji,
 • techniki pracy z literaturą,
 • łatwiejsze dostrzeganie całościowego charakteru tematu oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi jego elementami.

Techniki koncentracji uwagi i relaksacji

 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • szybkie opanowanie zmęczenia,
 • relaksacja,
 • synchronizacja funkcji obu półkul mózgowych, podstawy Kinezjologii Dennisona.